Thông tin về khóa học


Khóa học Thị trường tài chính là môn cơ sở ngành, cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về thị trường tài chính, vai trò và nguyên tắc hoạt động cũng như công dụng của các loại thị trường tài chính. Khóa học là nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức các khóa học ở cả hai chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng như: Tài chính doanh nghiệp, Phân tích và đầu tư chứng khoán, Quản lý danh mục đầu tư, Thị trường tài chính phái sinh, Kinh doanh ngoại hối, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Môn học tiên quyết: Tiền tệ ngân hàng

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ra quyết định

Lập kế hoạch

Kiểm soát

Vận dụng

Phân tích

Sắp bắt đầu

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tổng quan về thị trường tài chính

Module này giới thiệu đến người học khái niệm và các loại thị trường tài chính cũng như các loại hình tổ chức tài chính

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Thị trường tiền tệ

Trong Module này, người học sẽ làm quen với khái niệm thị trường tiền tệ và đặc điểm của các sản phẩm trên thị trường này

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Thị trường trái phiếu

Module này giới thiệu đến người học khái niệm và những đặc điểm của thị trường trái phiếu cũng như các loại trái phiếu cơ bản

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Thị trường cổ phiếu

Module này giới thiệu đến người học khái niệm và những đặc điểm của thị trường cổ phiếu cũng như các loại cổ phiếu khác nhau

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Thị trường ngoại hối

Module này giới thiệu đến người học khái niệm và những đặc điểm của thị trường ngoại hối cũng như các phương pháp yết giá hối đoái

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
6

Khoảng 1h học trực tuyến

Thị trường tài chính phái sinh

Module này giới thiệu tổng quan thị trường tài chính phái sinh và mối liên hệ của thị trường tài chính phái sinh và các thị trường tài chính cơ sở

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Vũ Bích Ngọc

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị tài chính

Đơn vị công tác: Khoa Đào tạo đặc biệt, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản lý danh mục đầu tư

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thanh toán quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thị trường phái sinh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích báo cáo tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiền tệ - Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích đầu tư tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh