TẠI SAO CHÚNG TA NÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VMOOCS?

So với sự phát triển Elearning của thế giới, Việt Nam vẫn là thị trường khá sơ khai và đầy tiềm năng, Do đó cơ hội phát triển thị trường về lĩnh vực giáo dục trực tuyến là vô cùng to lớn. Sự đầu tư sáng suốt sẽ giúp sản phẩm và dịch vụ giáo dục và đào tạo của quý đơn vị lan tỏa mạnh mẽ và nhanh chóng. VMOOCs trở thành nguồn chia sẻ tài nguyên giáo dục, quảng bá thương hiệu, giới thiệu dịch vụ đến với công chúng

 

 

 

 

CÁC HÌNH THỨC THAM GIA DỰ ÁN

VMOOCS

 

 

 

 

ĐÓNG GÓP KINH PHÍ PHÁT TRIỂN KHÓA HỌC

Tài trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí của khóa học (ước tính 2000 - 3000 USD/Khóa học)

Giá trị nhận được

Thương hiệu của quý đối tác được xuất hiện trong danh mục khóa học gợi ý trên hệ thống VMOOCs dựa trên dữ liệu cá nhân của người học

ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NỘI DUNG KHÓA HỌC

Cùng chúng tôi xây dựng nội dung khóa học

Giá trị nhận được

Thương hiệu của quý đối tác được thể hiện trong giao diện học tập và trong các học liệu đa phương tiện (như video, slide, ebook) của VMOOCs.

 

ĐỂ LIÊN KẾT HỢP TÁC, QUÝ ĐƠN VỊ VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN SAU: