Thông tin về khóa học


Khóa học trang bị cho người học các kiến thức, phương pháp, kỹ thuật, để phân tích các báo cáo tài chính. Từ đó người học có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào việc phân tích, nhận định, đánh giá được tình hình tài chính của một công ty cụ thể, từ đó có thể đưa ra được các dự báo cho doanh nghiệp trong tương lai, nhằm phục vụ cho quá trình ra các quyết định trong tài chính.

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Viết báo cáo

Xử lý thông tin

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 2h học trực tuyến

Tổng quan về báo cáo tài chính

Module này giới thiệu đến người học về phân tích báo cáo tài chính và bộ báo cáo tài chính của công ty.

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 2h học trực tuyến

Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Trong Module này, người học sẽ làm quen với cấu trúc, các thành phần và nguyên tắc ghi nhận của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 2h học trực tuyến

Phân tích bảng cân đối kế toán

Trong Module này, người học sẽ làm quen với cấu trúc, các thành phần và nguyên tắc ghi nhận của Bảng cân đối kế toán

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 2h học trực tuyến

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trong Module này, người học sẽ làm quen với cấu trúc, các thành phần và nguyên tắc ghi nhận của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 2h học trực tuyến

Tỷ số khả năng thanh toán và tỳ số cơ cấu tài chính

Module này giới thiệu đến người học tầm quan trọng của nhóm tỷ số khả năng thanh toán và cơ cấu tài chính

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Module
6

Khoảng 2h học trực tuyến

Tỷ số hoạt động và tỷ số khả năng sinh lợi

Module này giới thiệu đến người học tầm quan trọng của nhóm tỷ số hoạt động và tỷ số khả năng sinh lời

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

TS. Võ Minh Long

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp

Đơn vị công tác: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản lý danh mục đầu tư

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thanh toán quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thị trường phái sinh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiền tệ - Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích đầu tư tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh