Thông tin về khóa học


Khóa học Marketing ngân hàng giúp người học nắm được kiến thức cơ bản về marketing dịch vụ ngân hàng, đặc trưng của dịch vụ tài chính ngân hàng và hành vi mua sắm và tiêu dùng dịch vụ tài chính ngân hàng của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Từ đó, người học hiểu và sử dụng được các công cụ marketing trong hoạt động kinh doanh của Ngân hành thương mại.

Thời lượng 5 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 5 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Ra quyết định

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Marketing trong kinh doanh ngân hàng

Trong Module này, người học sẽ được giới thiệu về đặc điểm của dịch vụ ngân hàng và sự khác nhau giữa dịch vụ ngân hàng và dịch vụ thông thường

Videos, slides, bài tập

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Khách hàng cá nhân

Module này giới thiệu đến người học mô hình về hành vi mua dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân

Videos, slides, bài tập

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Khách hàng tổ chức

Module này giới thiệu đến người học mô hình về hành vi mua dịch vụ ngân hàng của khách hàng tổ chức.

Videos, slides, bài tập

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Lựa chọn thị trường mục tiêu

Trong Module này, người học sẽ làm quen với khái niệm về hoạt động phân khúc thị trường.

Videos, slides, bài tập

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Dịch vụ ngân hàng

Module này giới thiệu đến người học nội dung về khái niệm, đặc điểm, phân loại, cấu trúc của dịch vụ ngân hàng.

Videos, slides, bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Ngô Thành Trung

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngân hàng thương mại, Marketing Ngân hàng

Đơn vị công tác: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản lý danh mục đầu tư

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thanh toán quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thị trường phái sinh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích báo cáo tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiền tệ - Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích đầu tư tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh