Thông tin về khóa học


Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, đặt nền tảng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên học các môn học chuyên ngành khác như: Quản trị rủi ro tài chính, Kinh doanh ngoại hối, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản lý danh mục đầu tư. Môn học này được thiết kế thành một khóa học ngắn hạn, chọn lọc những nội dung cốt lõi dưới dạng các module. 

Khóa học này sẽ giúp người học trải nghiệm với phương pháp học trực tuyến, tích lũy được kiến thức môn Thị trường tài chính phái sinh. Và làm tiền đề thuận lợi cho học viên nếu muốn tham gia các lớp học online trong chương trình đào tạo chính khóa của trường Đại Học Mở thành phố Hồ chí minh.

Thời lượng 3 tuần
Học phí miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính - Ngân hàng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính - Ngân hàng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 1

Khoảng 3h học trực tuyến

Hợp Đồng Kỳ Hạn (Forwards) và hợp đồng giao sau (Future)

Module này giới thiệu đến người học các kiến thức về Hợp Đồng Kỳ Hạn (Forwards) và hợp đồng giao sau (Future)

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

Khoảng 3h học trực tuyến

Hợp Đồng Quyền Chọn (Option)

Module này giới thiệu đến người học các kiến thức về Hợp Đồng Quyền Chọn (Option)

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Nguyễn Lê Ngọc Hoàn

Lĩnh vực nghiên cứu: Đầu tư tài chính

Đơn vị công tác: Khoa tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản lý danh mục đầu tư

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thanh toán quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích báo cáo tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiền tệ - Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích đầu tư tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh