Thông tin về khóa học


Thanh toán quốc tế là môn học chuyên ngành cung cấp các kiến thức và kĩ năng thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng thương mại cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương. Các kiến thức về hợp đồng ngoại thương, điều kiện thương mại quốc tế, bộ chứng từ và các phương thức thanh toán sẽ được trình bày trong môn học này. Môn học cũng thực hành các kĩ năng kiểm tra, kí phát các chứng từ, ứng dụng các điều kiện và những phương thức thanh toán quốc tế phù hợp.

Thời lượng 3 tuần
Học phí miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính - Ngân hàng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính - Ngân hàng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Phân tích

Vận dụng

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

Khoảng 1h học trực tuyến

Giới thiệu môn học

Module này giới thiệu đến người học về khóa học này

Videos, Slides

Module
Module 1

Khoảng 3h học trực tuyến

Tổng quan về Thanh toán quốc tế

Module này giới thiệu đến người học kiến thức tổng quan về thanh toán quốc tế

Videos, Slides, bài tập

Module
Module 2

Khoảng 3h học trực tuyến

Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế

Module này giới thiệu đến người học kiến thức về bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế

Videos, Slides, bài tập

Module
Module 3

Khoảng 3h học trực tuyến

Phương thức thanh toán quốc tế

Module này giới thiệu đến người học kiến thức về các phương thức thanh toán quốc tế

Videos, Slides, bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Phan Hồng Hạnh

Lĩnh vực nghiên cứu: Thanh toán quốc tế, Ngân hàng thương mại

Đơn vị công tác: Khoa tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản lý danh mục đầu tư

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thị trường phái sinh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích báo cáo tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiền tệ - Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích đầu tư tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh