Thông tin về khóa học


Khóa học Tiền tệ - Ngân hàng trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hai lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng làm tiền đề cho các khóa học chuyên sâu khác của khối kiến thức ngành Tài chính – Ngân hàng như: Thị trường tài chính, Ngân hàng thương mại…Sau khi học xong khóa học Tiền tệ - Ngân hàng, người học có thể trình bày được các vấn đề cơ bản về tiền tệ và ngân hàng cũng như phân tích được những sự kiện, hiện tượng, chính sách thực tế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và hình thành thái độ chủ động tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề về tiền tệ- ngân hàng phát sinh trong thực tế.

Thời lượng 6 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngân hàng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 6 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngân hàng
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Hoạch định

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tiền tệ

Module này giới thiệu đến người học khái niệm, chức năng của tiền tệ và các hình thái tồn tại của tiền.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Tài chính

Trong Module này, người học sẽ làm quen với khái niệm và các loại tài sản tài chính cũng như thị trường tài chính.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Hệ thống ngân hàng

Trong Module này, người học sẽ làm quen với khái niệm và vai trò của Ngân hàng trung ương cũng như ngân hàng trung gian

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Tín dụng và lãi suất

Module này giới thiệu đến người học khái niệm về tín dụng và lãi suất cũng như cách thức phân loại tín dụng và lãi suất

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Lạm phát

Trong Module này, người học sẽ dược giới thiệu về khái niệm lạm phát cũng như cách thức đo lường lạm phát.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
6

Khoảng 1h học trực tuyến

Chính sách tiền tệ

Trong Module này, người học sẽ được làm quen với khái niệm của chính sách tiền tệ cũng như mục tiêu và công cụ thực thi

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

TS. Trần Thế Sao

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngân hàng

Đơn vị công tác: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản lý danh mục đầu tư

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thanh toán quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thị trường phái sinh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích báo cáo tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích đầu tư tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh