Thông tin về khóa học


Khóa học Phân tích và đầu tư tài chính được xây dựng với mục tiêu giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực chứng khoán và đầu tư chứng khoán đồng thời có thể ứng dụng các khung lý thuyết vào việc phân tích, lựa chọn đầu tư chứng khoán phục vụ nghiệp vụ đầu tư tại các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, các ngân hàng,...Khóa học bao gồm các nội dung sau: tổng quan thị trường chứng khoán, phân tích cơ bản, mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, phân tích định giá trái phiếu, phân tích định giá cổ phiếu, phân tích kỹ thuật.

Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Phân tích

Ra quyết định

Kiểm soát

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h để hoàn thành

Tỷ suất sinh lời (TSSL) và rủi ro trong đầu tư chứng khoán

Trong module này, người học được làm quen với khái niệm tỷ suất sinh lời và rủi ro của một chứng khoán và của một danh mục đầu tư

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h để hoàn thành

Phân tích và định giá trái phiếu

Module này giới thiệu đến người học cách thức Định giá được các loại trái phiếu và đo lường được biến động của giá trái phiếu khi lãi suất thay đổi.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Điệp

Lĩnh vực nghiên cứu: Thị trường chứng khoán, đầu tư tài chính

Đơn vị công tác: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản lý danh mục đầu tư

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thanh toán quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thị trường phái sinh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích báo cáo tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiền tệ - Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh