Thông tin về khóa học


Khóa học Tài chính doanh nghiệp 1 (Corporate Finance) được thiết kế như là khóa học chung cho chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính-Ngân hàng nhằm cung cấp kiến thức lý luận làm nền tảng cho việc học các môn học chuyên ngành. Khóa học này trang bị cho người học những kiến thức tổng quát về các vấn đề sau đây: Mục tiêu và các quyết định của tài chính công ty, đọc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính công ty, thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền, lợi nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu, phân tích và ra quyết định đầu tư dự án, đòn bẩy tài chính, các lý thuyết về cấu trúc vốn công ty và chính sách cổ tức. Khóa học này chưa đi sâu vào một chủ đề đặc biệt của tài chính công ty và nghiệp vụ chuyên môn của ngân hàng thương mại, nhưng nó rất quan trọng ở chỗ cung cấp cơ sở lý luận để sinh viên có nền tảng kiến thức tiếp thu các môn học chuyên ngành sau này. 

Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Lập kế hoạch

Kiểm soát

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h để hoàn thành

Tiền tệ

Trong module này, người học sẽ được giới thiệu về lãi đơn - lãi kép và thời giá của tiền tệ

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h để hoàn thành

Dự án

Module này giới thiệu đến người học về dự án, quy trình đánh giá dự án và quyết định đầu tư

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Huỳnh Thái Bảo

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính

Đơn vị công tác: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản lý danh mục đầu tư

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thanh toán quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thị trường phái sinh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích báo cáo tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiền tệ - Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích đầu tư tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh