Thông tin về khóa học


Khóa học trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng về thẩm định tín dụng bao gồm quy trình thẩm định tín dụng, cách thức thẩm định năng lực pháp lý, năng lực tài chính của khách hàng vay vốn, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư và thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay. Khóa học giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng bao gồm vay vốn đề phục vụ sản xuất kinh doanh và vay vốn phục vụ tiêu dùng, từ đó đưa ra quyết định cho vay đúng đắn, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng ngân hàng

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Kiểm soát

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

Sắp bắt đầu

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tổng quan về thẩm định tín dụng

Module này giới thiệu đến người học một số các vấn đề liên quan đến hoạt động tin dụng như khái niệm, cơ sở pháp lý, phạm vi áp dụng, nguyên tắc cho vay,...

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Thẩm định năng lực pháp lý và năng lực sản xuất kinh doanh của khách hàng

Trong Module này, người học sẽ được tìm hiểu các nội dung của thẩm định năng lực pháp lý đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Thẩm định năng lực tài chính

Module này giới thiệu đến người học vấn đề tổng quát về thẩm định năng lực tài chính của khách hàng như nguyên tắc thẩm định, tài liệu sử dụng.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh

Sau khi học xong Module này, người học có thể thẩm định được phương án sản xuất kinh doanh do khách hàng cung cấp và xác định được số tiền cấp tín dụng cho khách hàng.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Thẩm định dự án đầu tư

Module này giới thiệu đến ngưới học các chỉ số quan trọng của dự án (NPV, IRR, nguồn trả nợ, thời gian trả nợ...)

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

TS. Lê Duy Khánh

Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách tiền tệ, Kinh tế phát triển

Đơn vị công tác: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản lý danh mục đầu tư

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thanh toán quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thị trường phái sinh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích báo cáo tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiền tệ - Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích đầu tư tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh