Thông tin về khóa học


Khóa học quản trị nhân lực cung cấp những kiến thức cô đọng và rất cần thiết. Nhiều người cho rằng công tác nhân sự gây nhiều phiền toái, can thiệp vào các bộ phận khác, không giúp ích gì cho công việc của họ, nhưng trong hệ thống tổ chức doanh nghiệp ngoài vốn chiến lượt thì nhân sự là một trong những nguồn lực chính và quan trọng nhất. Vậy người làm công tác nhân sự nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo sự cân bằng giữa tính chất nhất quán và sự sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, họ dựa vào một số tài sản lớn nhất của mình đó chính là “nguồn nhân lực”. Khóa học quản trị nhân lực trang bị những kiến thức tổng hợp thực tế, cũng như những yêu cầu vừa nêu trên, từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhân sự trực tiếp giảng dạy và cung cấp những kinh nghiệm thực tế.

Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Nhân sự
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Nhân sự
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ra quyết định

Tổ chức

Hoạch định

Đánh giá

Phân tích

Sắp bắt đầu

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tổng quan về quản trị nhân lực

Module này giúp người học định nghĩa được thế nào là quản trị nhân lực, và liệt kê được các chức năng của quản trị nhân lực thuộc ba nhóm khác nhau; đồng thời phân định được trách nhiệm của Phòng nhân lực và Quản trị viên các cấp trong các hoạt động Quản trị nhân lực.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Phân tích công việc

Trong Module này, người học sẽ hiểu được bản chất của việc phân tích công việc và ý nghĩa của phân tích công việc trong quản trị nhân sự; Đồng thời cũng giúp người học xác định được vai trò của các bên tham gia trong phân tích công việc.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Hoạch định nhân lực

Module này giúp người học hiểu rõ thế nào là hoạch định nguồn nhân lực; đồng thời nắm vững vai trò của hoạch định nhân lực trong tổ chức.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Vũ Thanh Hiếu

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Văn hóa doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Lập kế hoạch kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị kinh doanh quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hành vi tổ chức

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị học

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh