Thông tin về khóa học


Quản trị học không chỉ cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp hay một tổ chức bất kỳ mà còn trang bị các kiến thức cơ sở làm nền tảng cho các môn học khác. Trong khóa học này người học sẽ nhận biết được mục tiêu của quản trị, các vấn đề cơ bản như cấp bậc nhà quản trị, vai trò và kỹ năng quản trị. Song song đó, người học sẽ giải thích được một số khái niệm quản trị như hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát và ứng dụng các chức năng này vào công việc và cuộc sống.           

Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slide, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slide, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ra quyết định

Giải quyết vấn đề

Tổ chức

Lãnh đạo

Hoạch định

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tổng quan về quản trị và môi trường quản trị

Trong module này, người học sẽ được giới thiệu về quản trị, và các yếu tố cấu thành nên môi trường quản trị.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Hoạch định và tổ chức - Lãnh đạo và kiểm soát

Trong module này, người học sẽ đi sâu phân tích khái niệm hoạch định và tổ chức cũng như lãnh đạo và kiểm soát để từ đó ứng dụng vào thực tế

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Thái Thanh Tuấn

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị du lich, Quản trị kinh doanh

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị chiến lược

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phát triển doanh nghiệp bền vững

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh