Thông tin về khóa học


Theo quan điểm hiện đại, lý thuyết về quản trị dự án có thể áp dụng vào mọi mặt của một tổ chức. Nó giúp xử lý, kiểm soát, quản lý hầu hết các vấn đề của một doanh nghiệp. Vì thế khóa học này có vai trò quan trọng trong ngành đào tạo Quản trị kinh doanh. Nội dung chính của khóa học bao gồm các kiến thức cơ bản về dự án và quản trị dự án; các kiến thức liên quan đến việc lựa chọn dự án; cách tổ chức thực hiện dự án; phương pháp lập kế hoạch và xác định ngân sách dự án; cách lập tiến độ thực hiện dự án; phân bổ nguồn lực để thực hiện dự án; phương pháp kiểm soát dự án; các vấn đề liên quan đến hợp đồng và rủi ro trong quá trình thực hiện dự án; và cuối cùng là quyết định kết thúc dự án.

Thời lượng 12 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTổ chức IPM, Australia
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 12 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTổ chức IPM, Australia
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Phân tích

Quản lý thời gian

Ra quyết định

Lập kế hoạch

Hoạch định

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Khung dự án

Trong Module này, người học sẽ được giới thiệu khái niệm dự án và các yếu tố cần thiết khi triển khai dự án

Slides, Bài tập

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Các bên liên quan trong dự án

Module này sẽ giới thiệu đến người học về đặc điểm và vai trò của các bên liên quan trong dự án

Slides, Bài tập

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Lựa chọn dự án

Trong Module này, người học sẽ được giới thiệu về cách thức và tiêu chí để lựa chọn dự án

Slides, Bài tập

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Truyền thông dự án

Trong Module này, người học sẽ làm quen với khái niệm truyền thông dự án cũng như vai trò của người quản lý dự án trong công tác truyền thông về dự án.

Slides, Bài tập

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Các phân tích bắt buộc

Trong Module này, người học sẽ được giới thiệu về các phân tích cần được thực hiện trước khi bắt đầu dự án và cách thức thực hiện các phân tích này.

Slides, Bài tập

Module
6

Khoảng 1h học trực tuyến

Lập tiến độ dự án

Module này giúp người học xây dựng được một kế hoạch hoàn chỉnh cho dự án

Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

Institute of Project Management

Viện Quản lý Dự án là cơ quan cấp chứng chỉ đầu tiên được quốc tế công nhận kết nối các cơ hội giáo dục, đào tạo, cố vấn về quản lý dự án trong các doanh nghiệp.

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị học

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh