Thông tin về khóa học


Khóa học cung cấp cho người học về một phần chuyên sâu kiến thức cơ bản về công tác tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng trong thực tế và các kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng trong doanh nghiệp. Sau khi học xong khóa học này, người học có thể tổng hợp được các khái niệm về tuyển dụng và giải thích được các nội dung cần thiết trong quá trình tuyển dụng; đồng thời xác định được vai trò và nhiệm vụ của bộ phận phụ trách hoạt động tuyển dụng, từ đó có thể giải thích được các nội dung quan trọng trong kế hoạch tuyển dụng và chi tiết hóa từng bước trong kế hoạch tuyển dụng phù hợp.

Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Nhân sự
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Nhân sự
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ra quyết định

Hoạch định

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tuyển dụng và kế hoạch tuyển dụng

Trong Module này, người học sẽ được giới thiệu tổng quan về tuyển dụng và thu hút nhân tài, đồng thời kế hoạch tuyển dụng nhân lực cũng được giới thiệu trong Module này

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Phỏng vấn

Module này giới thiệu cho người học quy trình phỏng vấn và các hình thức phỏng vấn.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Trương Ngọc Anh Vũ

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực, hành vi tổ chức, hành vi khách hàng

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị học

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh