Thông tin về khóa học


Khóa học trang bị cho người học các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh nắm được những nội dung cơ bản và có hệ thống về chiến lược và quản trị chiến lược trong nền kinh tế thị trường. Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng các phương pháp, công cụ để đánh giá môi trường kinh doanh; xác định mục tiêu, lĩnh vực kinh doanh; phân tích, lựa chọn, tổ chức thực hiện cũng như đánh giá việc thực hiện chiến lược trong doanh nghiệp. 

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ra quyết định

Lập kế hoạch

Tổ chức

Lãnh đạo

Hoạch định

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tổng quan về quản trị chiến lược

Module này giới thiệu đến người học khái niệm về quản trị chiến lược cũng như môi trường bên trong và bên ngoài

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Thực thi và lựa chọn chiến lược

Trong module này, người học sẽ tim hiểu các loại chiến lược và cách phân tích, lựa chọn chiến lược

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Huỳnh Kim Tôn

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị doanh nghiệp

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh