Thông tin về khóa học


Môn học Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp cung cấp các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực tiễn về kinh doanh và khởi nghiệp. Khóa học được chia làm 2 phần chính: 1. Môi trường kinh doanh cung cấp kiến thức về môi trường kinh doanh (vĩ mô, vi mô và nội bộ doanh nghiệp), pháp luật về khởi nghiệp và kinh doanh liêm chính. 2. Định hướng khởi nghiệp cung cấp các kỹ năng thiết lập mục tiêu, định hướng chiến lược, phân tích S.W.O.T, xây dựng chân dung và xác định nỗi đau khách hàng.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Quản trị kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Quản trị kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 1

0,5h học trực tuyến

Module 1: Giới thiệu môn học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 2

3h học trực tuyến

Module 2: Môi trường kinh doanh

Module này giới thiệu đến người học thông tin về môi trường kinh doanh

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 3

3h học trực tuyến

Module 3: Định hướng khởi nghiệp

Module này giới thiệu đến người học thông tin về định hướng khởi nghiệp

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Võ Hồ Hoàng Phúc

Lĩnh vực nghiên cứu: Khởi nghiệp

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị học

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh