Thông tin về khóa học


Các điều kiện thương mại quốc tế, được gọi tắt là Incoterms do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ban hành, đây là một bộ quy tắc quốc tế giải thích nghĩa vụ của người Mua và người Bán trong quá trình giao nhận hàng hóa hữu hình. Trong mua bán hàng hóa hóa quốc tế ngày nay, ở các khu vực, thậm chí mỗi quốc gia đã dần hình thành những tập quán thương mại khác nhau. Incoterms của ICC ra đời với mục đích chính là tạo cách hiểu thống nhất giữa các bên tham gia mua bán hàng hóa quốc tế về các nghĩa vụ giao nhận hàng, từ đó sẽ làm giảm những tranh chấp, kiện tụng phát sinh giữa các bên mua bán xuất phát từ sự khác biệt trong các tập quán thương mại đó. Incoterms của ICC ra đời từ năm 1936 và được sửa đổi và bổ sung theo thời gian qua các ấn bản được phát hành sau đó nhằm làm cho Incoterms phù hợp hơn trước thực tiễn thương mại phát sinh. Khóa học “Incoterms®2020: nội dung chính và điểm mới so với Incoterms®2010” sẽ phân tích nội dung chính của Ấn bản Incoterms mới nhất hiện nay là Incoterms®2020 nhằm giúp cho các doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp dịch vụ phụ trợ như bảo hiểm, vận chuyển, ngân hàng…  hiểu, sử dụng và tư vấn hiệu quả Incoterms của ICC trong các quan hệ hợp đồng với nhau, góp phần tạo nên thành công không những trong các giao dịch thương mại quốc tế mà còn cả trong thương mại nội địa.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Quản trị kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Quản trị kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu môn học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 1

3h học trực tuyến

Nội dung chính của Incoterms®2020

Module này giới thiệu đến người học về nội dung chính của Incoterms 2020

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

3h học trực tuyến

Những điểm mới của Incoterms®2020 và hướng dẫn sử dụng Incoterms®

Module này giới thiệu đến người học về Những điểm mới của Incoterms®2020 và hướng dẫn sử dụng Incoterms®

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế ngoại thương, FDI

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Văn hóa doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Lập kế hoạch kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hành vi tổ chức

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh