Thông tin về khóa học


Đào tạo và phát triển nhân viên là khóa học chuyên sâu dành cho ngành Quản trị nhân lực. Khóa học sẽ giới thiệu vai trò của hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên trong tổ chức, phân tích các nhu cầu đào tạo và phát triển, mô tả quá trình, các phương pháp, hình thức đào tạo và phát triển nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp. Khóa học có quan hệ chặt chẽ với môn Quản trị nhân lực. Nội dung chính của khóa học nói về việc đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên ở các cấp khác nhau trong tổ chức.

Thời lượng 5 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Nhân sự
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 5 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Nhân sự
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ra quyết định

Lập kế hoạch

Hoạch định

Đánh giá

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tổng quan về đào tạo và phát triển

Trong Module này, người học sẽ được giới thiệu về đào tạo định hướng, đào tạo, phát triển; cũng như thảo luận về những ích lợi mà đào tạo và phát triển đem lại đối với người học và tổ chức.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Quy trình đào tạo và phát triển trong tổ chức

Module này sẽ giới thiệu đến người học từng bước trong ba giai đoạn của quy trình đào tạo và phát triển.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 2h học trực tuyến

Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển

Module này giải thích cho người học vai trò của khâu phân tích tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và tác nghiệp trong việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của tổ chức, doanh nghiệp.

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Các phương pháp đào tạo và phát triển

Module này giải thích khái niệm các phương pháp đào tạo và phát triển; cũng như đặc trưng của nhóm phương pháp đào tạo và dạy nghề áp dụng cho nhân viên

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

TS. Vũ Việt Hằng

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị học

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh