Thông tin về khóa học


Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế với các nội dung chủ yếu là: Tồng quan về tài chính quốc tế, xác định tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán quốc tế, đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế, tài chính công ty đa quốc gia, tài trợ quốc tế của chính phủ, thuế quan và liên minh thuế quan, các hoạt động tài chính của các tổ chức tài chính quốc tế.

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Lập kế hoạch

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

Sắp bắt đầu

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tổng quan về tài chính quốc tế

Module này giúp người học hiểu được tài chính quốc tế là gì, cơ sở hình thành và phát triển của tài chính quốc tế.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Hệ thống tiền tệ quốc tế

Module này giúp người học hiểu rõ về cách phân loại hệ thống tiền tệ dựa vào đồng tiền chung và cơ chế tổ chức lưu thông tiền tệ,

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Cán cân thanh toán quốc tế

Module này cung cấp kiến thức về nguyên tắc hạch toán của cán cân thanh toán quốc tế.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Thị trường ngoại hối (FOREX)

Module này giúp người học định nghĩa được thị trường ngoại hối, hiểu được đặc trưng và vai trò của thị trường ngoại hối.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Mô hình xác định cung cầu ngoại tệ

Module này nêu lên phương pháp hình thành đường cung - đường cầu của ngoại tệ

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
6

Khoảng 1h học trực tuyến

Học thuyết về tỷ giá

Module này trình bày về nội dung của lý thuyết ngang giá sức mua, ngang giá lãi suất và hiệu ứng Fisher quốc tế

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Phan Thị Minh Huệ

Lĩnh vực nghiên cứu: Thanh toán quốc tế

Đơn vị công tác: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản lý danh mục đầu tư

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thanh toán quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thị trường phái sinh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích báo cáo tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiền tệ - Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích đầu tư tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh