Thông tin về khóa học


Kinh doanh ngoại hối là khóa học cung cấp các kiến thức về thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái và các nghiệp vụ được thực hiện trên thị trường ngoại hối. Khóa học hướng dẫn người học tìm hiểu cơ chế thực hiện các nghiệp vụ giao dịch ngoại hối như Giao ngay, Kỳ hạn, Hoán đổi, Tương lai và Quyền chọn. Không chỉ cung cấp các kiến thức lý thuyết, khóa học còn tập trung vào việc thực hành những nội dung lý thuyết đã học, giúp người học vận dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại hối theo các tình huống mô phỏng thực tế trên thị trường

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Tài chính
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Phân tích

Ra quyết định

Kiểm soát

Đánh giá

Sắp bắt đầu

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Thị trường ngoại hối

Module này giới thiệu đến người học sự ra đời và phát triển của thị trường ngoại hối cũng như đặc điểm của thị trường ngoại hối

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Tỷ giá hối đoái

Trong Module này, người học sẽ được trình bày khái niệm tỷ giá hối đoái và cách niêm yết tỷ giá

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Giao dịch ngoại tệ giao ngay

Module này sẽ giới thiệu đến người học quy trình kinh doanh chênh lệch tỷ giá và nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn

Trong Module này, người học sẽ làm quen với khái niệm giao dịch ngoại tệ kỳ hạn và thị trường kỳ hạn

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Giao dịch ngoại tệ hoán đổi

Module này giới thiệu đến người học khái niệm và các đặc điểm của giao dịch hoán đối cũng như tỷ giá được sử dụng trong giao dịch hoán đổi

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
6

Khoảng 1h học trực tuyến

Giao dịch ngoại tệ tương lai

Sau khi học xong Module này, người học có thể phân biệt được giao dịch ngoại tệ tương lai và giao dịch ngoại tệ kỳ hạn, đồng thời trình bày được tổ chức của thị trường tương lai.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Phan Hồng Hạnh

Lĩnh vực nghiên cứu: Thanh toán quốc tế, Ngân hàng thương mại

Đơn vị công tác: Khoa tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản lý danh mục đầu tư

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thanh toán quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thị trường phái sinh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích báo cáo tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiền tệ - Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phân tích đầu tư tài chính

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh