Thông tin về khóa học


Trong phạm vi khóa học này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản. Đây không chỉ là một trong những chế định trung tâm của luật dân sự, mà còn là nền tảng cơ bản để tìm hiểu các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Nội dung của khóa học bao gồm 3 module như sau:

  • Module 0 giới thiệu khóa học và lịch trình học tập.
  • Module 1 tìm hiểu các vấn đề về tài sản.
  • Module 2 tìm hiểu về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản.
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 1

3h học trực tuyến

Tài sản

Module này giới thiệu đến người học về tài sản

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

3h học trực tuyến

Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Module này giới thiệu đến người học về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

TS. Lâm Tố Trang

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật học

Đơn vị công tác: Khoa Luật - Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Luật tố tụng dân sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật hình sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật đất đai

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật thương mại quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật Hôn nhân và Gia đình

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh