Thông tin về khóa học


Quyền nhân thân là một trong những chế định quan trọng được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 và cũng gắn liền với đời sống thực tiễn. Trong phạm vi khóa học này sẽ cung cấp đến người học quy định pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân và các phương thức bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân. Khóa học bao gồm ba module:

  • Module 0 là giới thiệu khóa học và lịch trình học tập.
  • Module 1 là các nhóm quyền nhân thân của cá nhân.
  • Module 2 là bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân.
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Phân tích

Vận dụng

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 1

3h học trực tuyến

Quyền nhân thân của cá nhân

Module 1 cung cấp cho người học các kiến thức pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự 2015

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

3h học trực tuyến

Bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân

Module 2 cung cấp cho người học các kiến thức pháp luật về: bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân và ý nghĩa của việc bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân.

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Phạm Thị Kim Phượng

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Dân sự, luật hôn nhân và gia đình

Đơn vị công tác: Khoa Luật - Trường Đại học Mở TPHCM.

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Luật tố tụng dân sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật hình sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật đất đai

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật thương mại quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật Hôn nhân và Gia đình

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh