Thông tin về khóa học


Sau khi học xong khóa học này, người học có thể trình bày được hệ thống các kiến thức cơ bản về Luật đất đai Việt Nam. Vận dụng kiến thức để tư vấn, giải quyết những tình huống pháp luật đât đai cơ bản. Khóa học này còn làm rõ những vấn đề pháp lý chuyên ngành liên quan đến đất đai. Đồng thời, khóa học Luật đất đai còn là tiền đề quan trọng cho việc nghiên cứu Luật kinh doanh bất động sản.

Thời lượng 4 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 4 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ra quyết định

Giải quyết vấn đề

Vận dụng

Phân tích

Đàm phán

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Những vấn đề chung về Luật đất đai

Trong Module này, người học sẽ được tìm hiểu về bản chất, đặc trựng của chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Các hoạt động quản lý nhà nước về đất đai

Module này giới thiệu đến người học những quy định pháp luật hiện hành về các hoạt động điều phối đất đai cụ thể

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật đất đai

Sau khi học xong Module này, người học sẽ giải thích được quy định pháp luật về các loại nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Cơ chế bảo đảm thi hành các quy định của Luật đất đai

Module này giới thiệu đến người học các biện pháp đảm bảo thi hành các quy định của luật đất đai

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Như

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật kinh tế, luật đất đai

Đơn vị công tác: Khoa Luật, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Luật tố tụng dân sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật hình sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kỹ thuật xây dựng văn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật thương mại quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh