Thông tin về khóa học


Yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự là hình thức chủ yếu, phổ biến được các bên trong tranh chấp lựa chọn. Trong phạm vi khóa học này sẽ cung cấp đến người học quy định pháp luật khi tham gia quá trình tố tụng. Khóa học bao gồm ba module:

  • Module 0: Giới thiệu chuyên đề
  • Module 1: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự của Tòa án
  • Module 2: Thủ tục giải quyết vụ án dân sự
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Phân tích

Giải quyết vấn đề

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu chuyên đề

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 1

3h học trực tuyến

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự của Tòa án

Module 1 cung cấp cho người học các kiến thức pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự của Tòa án

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

3h học trực tuyến

Thủ tục giải quyết vụ án dân sự

Module 2 cung cấp cho người học các kiến thức pháp luật về thủ tục giải quyết vụ án dân sự

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Trần Anh Thục Đoan

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại, Luật Lao động, Luật Tố tụng dân sự.

Đơn vị công tác: Khoa Luật, Trường Đại học Mở TPHCM.

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật hình sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật đất đai

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật thương mại quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật Hôn nhân và Gia đình

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về thừa kế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh