Thông tin về khóa học


Khóa học “Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển” được thiết kế thành 03 module với tổng thời lượng khuyến khích dành cho việc học tập là 08 giờ. Khóa học này cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế và Việt Nam về hoạt động đánh bắt cá trên biển, góp phần phổ biến thông tin pháp luật đến người dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững hài hòa với các lợi ích xã hội và môi trường.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 1

3,5h học trực tuyến

Các quy định của pháp luật quốc tế về hoạt động đánh bắt cá

Module này cung cấp cho người học Các quy định của pháp luật quốc tế về hoạt động đánh bắt cá

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

3,5h học trực tuyến

Các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động đánh bắt cá

Module này cung cấp cho người học Các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động đánh bắt cá

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Trần Thị Kim Nguyên

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật hình sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật đất đai

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật thương mại quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật Hôn nhân và Gia đình

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về thừa kế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh