Thông tin về khóa học


Khóa học trình bày những nội dung cơ bản về tội phạm và trách nhiệm hình sự, bao gồm:

Luật hình sự (LHS) là ngành luật nội dung quy định về tội phạm và hình phạt, là cơ sở pháp lý cho việc xác định tội phạm và hình phạt và là công cụ quan trọng mà bất kỳ nhà nước nào cũng phải sử dụng để đấu tranh phòng chống tội phạm.

Khóa học trang bị cho người học kiến thức để xác định được một hành vi như thế nào là tội phạm và trách nhiệm hình sự đặt ra đối với những trường hợp vi phạm để từ đó biết điều chỉnh hành vi của mình cũng như góp phần vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận Không
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận Không

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 1

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 2

3h học trực tuyến

Nhận thức chung về tội phạm

Module này giới thiệu đến người học nhận thức chung về tội phạm

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 3

3h học trực tuyến

Nhận thức chung về hình phạt

Module này giới thiệu đến người học nhận thức chung về hình phạt

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Phạm Thanh Tú

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật học

Đơn vị công tác: Khoa Luật - Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật đất đai

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật thương mại quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật Hôn nhân và Gia đình

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về thừa kế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh