Thông tin về khóa học


Thừa kế là một trong những chế định trọng tâm của luật dân sự cũng như là một trong những vấn đề thực tiễn quan trọng mà nhiều người quan tâm. Trong phạm vi của khóa học này, người dạy muốn cung cấp đến học viên những kiến thức cơ bản về hai hình thức thừa kế được quy định trong Bộ luật dân sự hiện hành (năm 2015 có hiệu lực vào ngày 01/01/2017). Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể bổ sung thêm những kiến thức nhất định về một lĩnh vực mới trong ngành Luật, từ đó có thể áp dụng được các quy định pháp luật về các hình thức thừa kế vào trong thực tiễn.

Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Phân tích

Ra quyết định

Giải quyết vấn đề

Vận dụng

Đàm phán

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Thừa kế theo di chúc

Module này cung cấp cho người học các kiến thức chung về hình thức thừa kế theo di chúc như các quy định pháp luật về di chúc, người lập di chúc,...

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Thừa kế theo pháp luật

Module này cung cấp cho người học các kiến thức pháp luật về các trường hợp thừa kế theo pháp luật; nhận biết được các hàng thừa kế,...

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Phạm Thị Kim Phượng

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Dân sự, luật hôn nhân và gia đình

Đơn vị công tác: Khoa Luật - Trường Đại học Mở TPHCM.

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Luật tố tụng dân sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật hình sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật đất đai

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật thương mại quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh