Thông tin về khóa học


Khóa học cung cấp hệ thống kiến thức hoàn chỉnh, đồng bộ liên quan đến các thiết chế thương mại quốc tế và cơ sở pháp lý để vận hành hệ thống thương mại quốc tế hiện đại. Khóa học Luật thương mại quốc tế trang bị cho người học những hiểu biết nền tảng về các nguyên tắc, quy định vận hành hoạt động thương mại quốc tế đồng thời nắm vững những vấn đề pháp lý chủ yếu liên quan đến các hợp đồng thương mại quốc tế cùng các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ đó. Môn học giúp người học nhận thức rõ về các nguyên tắc, quy định vận hành hoạt động thương mại quốc tế đồng thời nắm vững những vấn đề pháp lý chủ yếu liên quan đến các hợp đồng thương mại quốc tế cùng các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh.

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Ra quyết định

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 3h học trực tuyến

Tổng quan về Luật thương mại quốc tế

Cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế, luật thương mại quốc tế, chủ thể và nguồn luật

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Thiết chế thương mại quốc tế

Trong Module này, người học sẽ nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và các nguyên tắc hoạt động của các thiết chế TMQT

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Luật của WTO về thương mại hàng hóa

Module này giới thiệu đến người học các vấn đề pháp lý cơ bản về thương mại hàng hóa giữa các quốc gia và các rào cản cơ bản

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 3h học trực tuyến

Luật của WTO về thương mại dịch vụ

Trong Module này, người học sẽ tìm hiểu khái niệm và phân loại về thương mại dịch vụ trong Hiệp định GATS

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Luật của WTO liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

Module này sẽ giới thiệu đến người học Hiệp định TRIPs cũng như các Hiệp định song phương và đa phương khác

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Phan Đặng Hiếu Thuận

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật thương mại quốc tế, Luật Kinh doanh quốc tế, Pháp luật về xuất nhập khẩu

Đơn vị công tác: Khoa Luật - Trường Đại học Mở TPHCM.

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật hình sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật đất đai

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật Hôn nhân và Gia đình

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về thừa kế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh