Thông tin về khóa học


Khóa học Luật thuế cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thuế và pháp luật thuế của Việt Nam như hệ thống thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, nguyên tắc kê khai và nộp thuế, chính sách ưu đãi thuế, quyền - nghĩa vụ của người nộp thuế, quyền - nghĩa vụ của cơ quan quản lý thuế, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Ngoài ra, khóa học cũng cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về phí và lệ phí. Sau khi học xong khóa học này, người học có thể trình bày khái quát về hệ thống thuế của Việt Nam, nguyên tắc đánh thuế, nguyên tắc quản lý thuế, xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân, tổ chức cũng như tính toán được số thuế, lệ phí (môn bài, trước bạ) mà người này phải nộp trong các hoạt động kinh doanh, giao dịch dân sự - thương mại và đời sống. Người học xác định được hành vi vi phạm pháp luật thuế và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi này. Người học vận dụng được kiến thức của môn học để tư vấn pháp luật thuế cho cá nhân, tổ chức chấp hành đúng pháp luật thuế và tận dụng được những ưu đãi của pháp luật thuế. Người học có khả năng đưa ra nhận định, bình luận về quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Ra quyết định

Giải quyết vấn đề

Đánh giá

Phân tích

Sắp bắt đầu

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Những vấn đề chung về Thuế

Trong Module này, người học sẽ được làm quen với khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế cũng như nguyên tắc đánh thuế

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Sau khi học xong Module này, người học có thể xác định được đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế cũng như mục đích đánh thuế xuất nhập khẩu

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Thuế bảo vệ môi trường

Module này giới thiệu đế người học căn cứ tính thuế và cách tính thuế bảo vệ môi trường

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Module này giới thiệu đế người học căn cứ tính thuế và cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Thuế giá trị gia tăng

Module này giới thiệu đế người học căn cứ tính thuế và cách tính thuế giá trị gia tăng

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
6

Khoảng 1h học trực tuyến

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Module này giới thiệu đế người học căn cứ tính thuế và cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Võ Hưng Minh Hiền

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật kinh tế

Đơn vị công tác: Khoa Luật, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Luật tố tụng dân sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật hình sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật đất đai

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kỹ thuật xây dựng văn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh