Thông tin về khóa học


Khóa học Luật hôn nhân và gia đình cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình cụ thể như các quy định về kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; quan hệ cha, mẹ, con; cấp dưỡng; chấm dứt hôn nhân. Từ những kiến thức này, người học có thể vận dụng để giải quyết các tình huống phát sinh thực tế trong đời sống. Sau khi hoàn thành khóa học này, người học có thể bổ sung được kiến thức pháp lý về ngành luật hôn nhân và gia đình, từ đó có thể áp dụng được vào thực tiễn.

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ra quyết định

Giải quyết vấn đề

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1.5h học trực tuyến

Khái quát về Luật Hôn nhân và Gia đình

Module này giới thiệu đến người học các nội dung về hôn nhân và đặc điểm của hôn nhân; gia đình và các chức năng của gia đình.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Quan hệ Pháp luật Hôn nhân và Gia đình

Trong Module này, người học sẽ được giới thiệu về khái niệm và đặc điểm quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình

1 Video, 1 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 3h học trực tuyến

Kết hôn

Module này giới thiệu đến người học các điều kiện kết hôn cũng như các căn cứ hủy kết hôn trái pháp luật và không công nhận quan hệ vợ chồng.

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 2h học trực tuyến

Quan hệ giữa vợ và chồng

Module này giới thiệu đến người học khái niệm quan hệ vợ chồng cũng như quyền và nghĩa vụ về nhân thân của vợ chồng

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 3h học trực tuyến

Quan hệ giữa cha, mẹ và con

Trong Module này, người học sẽ được giới thiệu các căn cứ làm phát sinh mối quan hệ giữa cha mẹ và con cũng như quyền và nghĩa vụ của từng đối tượng

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Module
6

Khoảng 2h học trực tuyến

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình

Trong Module này, người học sẽ được giới thiệu về khái niệm và đặc điểm cấp dưỡng, cũng như các phương thức ấp dưỡng

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Phạm Thị Kim Phượng

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Dân sự, luật hôn nhân và gia đình

Đơn vị công tác: Khoa Luật - Trường Đại học Mở TPHCM.

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Luật tố tụng dân sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật hình sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật đất đai

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kỹ thuật xây dựng văn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh