Thông tin về khóa học


Học xong khóa này, người học sẽ trình bày được hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến yêu cầu soạn thảo văn bản theo quy định hiện hành; xác định được những yêu cầu cần đạt được đối với nội dung, hình thức và thể thức của một văn bản. Qua đó, người học nhận diện và phân biệt được sự khác nhau giữa văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính; xác định được loại văn bản cần soạn thảo, phù hợp với tình huống phát sinh trong thực tiễn. Đặc biệt, người học sẽ biết vận dụng lý thuyết này vào việc soạn thảo các loại văn bản hành chính thông dụng cũng như các loại đơn thường gặp trong thực tiễn cuộc sống, công tác.

Thời lượng 5 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 5 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Viết báo cáo

Xử lý thông tin

Tổ chức

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Những vấn đề chung về văn bản

Module này giới thiệu đến người học hệ thống các loại văn bản pháp luật liên quan đến yêu cầu soạn thảo văn bản theo quy định hiện hành.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Những yêu cầu cơ bản trong nghiệp vụ xây dựng văn bản

Sau khi học xong Module này, sinh viên sẽ có thể khắc phục được lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, lỗi thể thức trong quá trình soạn thảo văn bản

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khảng 1h học trực tuyến

Kỹ năng xây dựng quyết định, nghị quyết, chỉ thị

Module này giới thiệu đến người học các dạng văn bản hành chính và cách thức xây dựng các dạng văn bản này

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Kỹ năng xây dựng công văn, tờ trình, thông báo

Module này giúp người học phân biệt được công văn, tờ trình và thông báo cũng như các thức xây dựng hoàn thiện được 3 loại văn bản này.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Kỹ năng xây dựng báo cáo, biên bản và một số đơn từ thường gặp

Sau khi học xong Module này, người học có khả năng ghi được biên bản, xây dựng được đề cương một báo cáo; từ đó có thể vận dụng vào tình huống cụ thể trong thực tiễn công tác.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Trần Thị Mai Phước

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật học

Đơn vị công tác: Khoa Luật - Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Luật tố tụng dân sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật hình sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật đất đai

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật thương mại quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh