Thông tin về khóa học


Quan hệ lao động làm công ăn lương là loại quan hệ lao động tiêu biểu và cũng là hình thức sử dụng lao động chủ yếu, phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Để người học có thể hiểu và vận dụng được qui định pháp luật khi xây dựng quan hệ lao động ổn định hài hòa, cũng như kịp thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp khi phát sinh tranh chấp, khóa học sẽ giới thiệu chuyên đề "Thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động". Sau khi học xong khóa học này, người học có thể nhận biết được đặc điểm và các vấn đề pháp lý liên quan đến thỏa ước lao động tập thể; đồng thời người học có thể trình bày được khái niệm, căn cứ phân loại và thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Bên cạnh đó, khóa học còn giúp người học phân biệt được thủ tục giải quyết tranh chấp cho lao động và đình công.

Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slide, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Luật
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slide, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Ra quyết định

Vận dụng

Phân tích

Đàm phán

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h để hoàn thành

Đối thoại, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể

Module này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đối thoại và thương lượng tập thể trong quan hệ lao động cũng như thỏa ước lao động tập thể

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h để hoàn thành

Giải quyết tranh chấp lao động và đình công

Trong module này, người học sẽ đi sâu tìm hiểu vấn đề tranh chấp lao động và đình công; nguyên nhân và hướng giải quyết

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Trần Anh Thục Đoan

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại, Luật Lao động, Luật Tố tụng dân sự.

Đơn vị công tác: Khoa Luật, Trường Đại học Mở TPHCM.

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Luật tố tụng dân sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật quốc tế và Việt Nam về đánh bắt cá trên biển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về hoạt động giao đất, cho thuê đất

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật hình sự

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quốc tịch Việt Nam và Chế độ Bầu cử

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật đất đai

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luật thương mại quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh