Thông tin về khóa học


Khóa học Văn hóa doanh nghiệp trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đặc điểm, các mô hình văn hóa doanh nghiệp, tiến trình xây dựng, truyền bá, thay đổi văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh. Nội dung khóa học có liên hệ chặt chẽ với kiến thức của các môn Quản trị học, Hành vi tổ chức và Quản trị nhân lực.

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Quản trị
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Quản trị
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ra quyết định

Kiểm soát

Tổ chức

Lãnh đạo

Đánh giá

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Khái quát về văn hóa doanh nghiệp

Module này giới thiệu đến người học khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, những tác động tích cực và tiêu cực của văn hóa doanh nghiệp tới sự phát triển của doanh nghiệp, các cấp độ (các lớp) văn hóa doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp

Module này giới thiệu ảnh hưởng của văn hóa quốc gia, phong cách của người lãnh đạo và những kinh nghiệm học hỏi được hay những giá trị văn hóa tích lũy đến văn hóa của doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Các mô hình văn hóa doanh nghiệp

Module này giới thiệu đến người học một số mô hình được sử dụng để đo lường, phân tích và thay đổi văn hóa của doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp

Module này giới thiệu đến người học về các nguồn gốc tạo dựng VHDN, quy trình hình thành các chuẩn mực của VHDN và các cách thức duy trì Văn hóa doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Module này giới thiệu các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp tương ứng, động lực để thay đổi văn hóa doanh nghiệp và quá trình thay đổi

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
6

Khoảng 1h học trực tuyến

Văn hóa doanh nghiêp trong các hoạt động kinh doanh

Module này sẽ cung cấp những kiến thức cụ thể hơn về những thể hiện của VHDN trong cách ứng xử của nhân viên và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

TS. Vũ Việt Hằng

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh