Thông tin về khóa học


Quản trị kinh doanh quốc tế là một trong những khóa học cốt lõi của khối kiến thức ngành trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Kinh doanh quốc tế của các trường đại học trong và ngoài nước. Khóa học Quản trị kinh doanh quốc tế có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết về các hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây cũng là tiền đề cho các khóa học chuyên sâu khác của khối kiến thức ngành như: Marketing quốc tế, Quản trị nhân lực quốc tế, Quản trị tài chính quốc tế...

Thời lượng 5 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 5 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ra quyết định

Lập kế hoạch

Hoạch định

Vận dụng

Phân tích

Sắp bắt đầu

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Chiến lược kinh doanh quốc tế

Module này giúp người học tìm hiểu chiến lược quốc tế và để hình thành nên một chiến lược hiệu quả, các công ty cần tiến hành những công việc gì.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Gia nhập thị trường quốc tê

Nội dung Module này đề cập đến những vấn đề cơ bản mà các công ty cần phải lưu ý khi đưa ra các quyết định gia nhập thị trường nước ngoài.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Liên minh chiến lược quốc tế

Module này đề cập đến lợi ích, phạm vi và cách thức thực hiện liên minh chiến lược trong kinh doanh quốc tế.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Thiết kế tổ chức hoạt động kinh doanh quốc tế

Module này đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc thiết lập công ty toàn cầu và quản lý hoạt động kiểm soát trong kinh doanh quốc tế.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

TS. Cao Minh Trí

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị học

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị chiến lược

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh