Thông tin về khóa học


Khóa học Marketing quốc tế cung cấp cho người học có những kiến thức cốt lõi về hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng sản phẩm và dịch vụ, các hoạt động marketing đang diễn ra ngày nay trên phạm vi toàn thế giới. Marketing quốc tế nhấn mạnh đến việc tìm hiểu các nguyên tắc, qui trình, mô hình, các lý thuyết, khái niệm và các khuôn khổ làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành và cho thực hành quản trị hoạt động Marketing quốc tế. Khóa học Marketing quốc tế sẽ cho phép người học đạt được sự hiểu biết rộng rãi về người tiêu dùng và hoạt động marketing của các doanh nghiệp. Khóa học Marketing quốc tế giúp người học phát triển được kỹ năng thực hành và thái độ tích cực để áp dụng các lý thuyết đã học vào các tình huống thực tế.

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Marketing
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Marketing
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Giải quyết vấn đề

Lập kế hoạch

Hoạch định

Vận dụng

Phân tích

Sắp bắt đầu

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tổng quan về marketing quốc tế

Module này trình bày đến người học các vấn đề cơ bản về Marketing quốc tế

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Môi trường marketing quốc tế

Module này giúp người học phân tích được sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vi mô và vĩ mô đến các hoạt động Marketing quốc tế

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Nghiên cứu thị trường trong marketing quốc tế

Module này sẽ mô tả quá trình nghiên cứu thị trường thế giới, cách thức sử dụng các nguồn thông tin và quy trình nghiên cứu marketing quốc tế

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Thâm nhập thị trường quốc tế

Module này giới thiệu đến người học yếu tố ảnh hưởng, các cách lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế và ưu/nhược điểm của mỗi cách thức

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 3h học trực tuyến

Chiến lược Marketing quốc tế

Sau khi học xong Module này, người học có khả năng trình bày được cách thức xây dựng chiến lược marketing quốc tế phù hợp cho các thị trường trên thế giới

3 Videos, 3 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Lê Thị Ngọc Tú

Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing, Nhân sự

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị học

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh