Thông tin về khóa học


Tác động của thương mại điện tử (e-commerce) đến doanh nghiệp trong kỷ nguyên số bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng. Trong kinh doanh, hàng loạt những cơ hội mới mà e-commerce mang lại cho các doanh nghiệp. Khóa học “Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số” hướng đến việc mô tả những tác động của e-commerce đến các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp. Từ đó, cung cấp những gợi ý phù hợp giúp các nhà quản lý, các đối tượng quan tâm xây dựng những giải pháp hợp lý hoặc điều chỉnh để tận dụng các cơ hội.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Quản trị kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Quản trị kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Phân tích

Vận dụng

Đánh giá

Hoạch định

Lập kế hoạch

Xử lý thông tin

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0.5 giờ học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này cung cấp cho người học các thông tin chung về khoá học

Video, Slide

Module
Module 1

5 giờ học trực tuyến

Tác động của e-commerce đến chiến lược kinh doanh

Module này giới thiệu về chủ đề: Tác động của e-commerce đến chiến lược kinh doanh

Video, slide, bài tập

Module
Module 2

5 giờ học trực tuyến

Tác động của e-commerce đến cấu trúc doanh nghiệp

Module này giới thiệu về chủ đề: Tác động của e-commerce đến cấu trúc doanh nghiệp

Video, slide, bài tập

Gặp gỡ giảng viên

TS. Bùi Ngọc Tuấn Anh

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Văn hóa doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Lập kế hoạch kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hành vi tổ chức

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh