Thông tin về khóa học


Nội dung khóa học là một phần nội dung không thể thiếu trong việc xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa bao gồm các công việc mà một nhà xuất nhập khẩu phải chuẩn bị thu thập và phân tích như: Xác định  thị trường mục tiêu; phân tích đối thủ cạnh tranh; chọn lựa sản phẩm kinh doanh xuất nhập khẩu, phân tích các điều kiện thị trường tại nước nhập khẩu nhằm bảo bảo việc thâm nhập thị trường nước ngoài thành công. Khóa học cung cấp đến người học những kiến thức liên quan thực hiện tiếp cận thị trường xuất khẩu, nhập khầu. Sau khóa học học viên có những kiến thức nhất định về các công cụ chính sách một quốc gia áp dụng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, học viên có thể thu thập các thông tin này, xác định thị trường mục tiêu và chọn lựa sản phầm kinh doanh trong chiến lược xuất nhập khẩu của đơn vị.

Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Xuất nhập khẩu
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Xuất nhập khẩu
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Phân tích

Ra quyết định

Hoạch định

Đánh giá

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Thuế quan, Hiệp định thương mại tự do và Quy tắc xuất xứ

Module này giới thiệu về các điều kiện tiếp cận thị trường về thuế quan, các hiệp định thương mại tự do và các công cụ thu thập các thông tin này.

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Các Biện pháp phi thuế quan (NTMs), Phân tích thị trường và sản phẩm trong kinh doanh xuất nhập khẩu

Trong module này, người học sẽ làm quen với các loại hình các biện pháp phi thuế quan; cập nhật các thông tin về NTMs qua công cụ thông tin

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế ngoại thương, FDI

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh