Thông tin về khóa học


Trước các vấn đề của toàn cầu hóa như đại dịch corona (Covid-19), cháy rừng trên diện rộng ở Australia, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, khủng hoảng kinh tế và sự lan tỏa từ công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông xã hội, các nhà quản lý được khuyên là cần có cách tiếp cận hợp tác phát triển vượt qua ranh giới truyền thống để có thể quản lý thành công thương hiệu toàn cầu và phát triển bền vững.

Khóa học giới thiệu về sự phát triển kinh doanh bền vững, tập trung vào các yếu tố tác động đến môi trường và xã hội. Chương trình cung cấp cho học viên hiểu về các vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) liên quan đến quản lý nhân sự, quản lý những thay đổi trong chuỗi cung ứng, tài chính, kế toán và báo cáo phi tài chính. Khóa học giải quyết các cách tiếp cận của các bên liên quan đến quản lý chiến lược, xây dựng thương hiệu thông qua CSR, CSR trong chuỗi cung ứng, tuân thủ các chuẩn mực toàn cầu về lao động và hệ thống quản lý môi trường và xã hội, báo cáo phát triển bền vững một cách tự nguyện và đầu tư có trách nhiệm xã hội.

Người học sẽ có được kiến ​​thức về cách các tập đoàn tích hợp các vấn đề CSR để xác định các cơ hội kinh doanh mới, giao tiếp với các bên liên quan, cạnh tranh trên thị trường toàn cầu và giải quyết các yêu cầu và yêu cầu bền vững về môi trường và xã hội của các công ty vào đầu thế kỷ 21. Qua đó có thể thiết lập cũng như biết cách định hướng con đường cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững.

Kinh doanh bền vững và CSR liên quan đến việc quản trị các khía cạnh môi trường, xã hội và kinh tế. Trong một thế giới nơi danh tiếng của công ty là điều cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp, CSR và tập trung vào đối thoại các bên liên quan và phát triển kinh doanh có trách nhiệm có thể nâng cao thị phần. Chiến lược CSR và mô hình phát triển kinh doanh bền vững có thể bao gồm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động để tăng năng suất tại nơi làm việc (quản lý nguồn nhân lực) và giảm chi phí liên quan đến rủi ro môi trường hoặc xã hội.

Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 2 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Phân tích

Ra quyết định

Đánh giá

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Phát triển bền vững

Trong module này, người học sẽ làm quen với các lý thuyết về phát triển kinh doanh bền vững

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Giá trị phát triển bền vừng

Module này giới thiệu đến người học môi trường cạnh tranh và diện mạo của doanh nghiêp trong thời kì mới cũng như giá trị của phát triển bền vững

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Trương Mỹ Diễm

Lĩnh vực nghiên cứu: Thương mại quốc tế, Đầu tư nước ngoài

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị học

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị chiến lược

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh