Thông tin về khóa học


Khóa học trang bị cho người học những nội dung cơ bản, có hệ thống những kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp. Từ đó, giúp người học vận dụng các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể tổng hợp và hình thành bản kế hoạch kinh doanh từ mô tả hình thức doanh nghiệp, xác định mục tiêu kinh doanh, phân tích thị trường, lên kế hoạch marketing và vận hành doanh nghiệp, dự kiến vốn cần thiết và đánh giá khả năng sinh lời, khả năng hoàn vốn.

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ra quyết định

Lập kế hoạch

Hoạch định

Đánh giá

Vận dụng

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh

Module này giới thiệu đến người học khái niệm và vai trò của lập kế hoạch kinh doanh cũng như quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Phân tích môi trường kinh doanh

Trong Module này, người học sẽ tìm hiểu các bước phân tích môi trường và bên ngoài của doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Nghiên cứu thị trường

Sau khi học xong Module này, người học có thể vận dụng được các công cụ nghiên cứu thị trường cũng như phân tích khách hàng và phân tích đối thủ cạnh tranh

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Kế hoạch marketing và bán hàng

Module này giúp người học thiếp lập đươc mục tiêu marketing và lựa chọn được thị trường mục tiêu tiềm năng cho doanh nghiệp

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Kế hoạch sản xuất - vận hành

Module này giải thích cho người học tầm quan trọng của lập kế hoạch sản xuất - vận hành và quy trình lập kế hoạch sản xuất - vận hành

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
6

Khoảng 1h học trực tuyến

Kế hoạch dịch vụ

Module này giải thích cho người học tầm quan trọng của lập kế hoạch dịch vụ và quy trình lập kế hoạch dịch vụ

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Văn hóa doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hành vi tổ chức

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh