Thông tin về khóa học


Khóa học nghiên cứu về tác động của đặc tính tiểu sử, tính cách, cảm xúc, động lực cá nhân, truyền thông, giao tiếp, mâu thuẫn, phong cách lãnh đạo cũng như của cơ cấu và văn hóa tổ chức tới các hành vi trong tổ chức. Từ đó, giúp học viên giải thích, dự đoán cũng như biết cách điều chỉnh các hành vi trong tổ chức. Sau khi học xong khóa học này, người học có thể phân tích và giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố ở cấp độ cá nhân, cấp độ nhóm và cấp độ tổ chức tới các hành vi trong tổ chức.

Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 7 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh doanh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Tổ chức

Lãnh đạo

Hoạch định

Đánh giá

Vận dụng

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Nhập môn hành vi tổ chức

Trong Module này, người học sẽ làm quen với khái niệm về Hành vi và Tổ chức cũng như khái niệm về Hanh vi tổ chức

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Cơ sở hành vi cá nhân

Module này giới thiệu đến người học các dạng lao động và khả năng của con người

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 1h học trực tuyến

Giá trị, tính cách và cảm xúc

Sau khi học xong Module này, người học có thể trình bày được các cơ sở dự báo và các phương pháp dự báo cung và cầu nhân lực

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
4

Khoảng 1h học trực tuyến

Nhận thức, thái độ và ra quyết định cá nhân

Module này giới thiệu đến người học khái niệm về nhận thức, thái độ và sự ảnh hưởng của hai yếu tố này đến hiệu quả làm việc của nhân viên

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
5

Khoảng 1h học trực tuyến

Động lực làm việc

Trong Module này, người học sẽ làm quen với khái niệm, quy trình và tầm quan trọng của động lực cũng như các thuyết động lực

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
6

Khoảng 1h học trực tuyến

Mô hình hành vi nhóm

Module này giới thiệu đến người học khái niệm về Nhóm cũng như lý do tồn tại và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

TS. Vũ Việt Hằng

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Thương mại điện tử dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Nền tảng kinh doanh – khởi nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

INCOTERMS®2020: NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐIỂM MỚI SO VỚI INCOTERM®2010

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Digital marketing

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và Phát triển

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh