Thông tin về khóa học


Tiếng anh căn bản 3 là môn học thứ ba trong số 5 môn tiếng Anh căn bản nhằm bổ sung kiến thức và các kỹ năng tiếng Anh cần thiết cho người học. Người học hoàn tất môn này có thể tham gia học Tiếng Anh trình độ A2.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ngôn ngữ

Giao tiếp bằng Tiếng Anh

Phát âm đúng tiếng Anh

Đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh

Giao tiếp

Vận dụng

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0.5 giờ học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này cung cấp cho người học các thông tin chung về khoá học

Videos, slides

Module
Module 1

5 giờ học trực tuyến

PEOPLE

Module này giới thiệu về chủ đề: Con người

Videos, slides, bài tập

Module
Module 2

5 giờ học trực tuyến

PLACES

Module này giới thiệu về chủ đề: Nơi chốn

Videos, slides, bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Hồ Lệ Hằng

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Tiếng anh căn bản 4

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếng anh căn bản 2

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếng anh căn bản 5

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếng Anh Căn Bản 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Anh ngữ du lịch

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Ngữ pháp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luyện phát âm Anh - Mỹ

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kỹ năng Nghe - Nói theo chủ đề

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh