Thông tin về khóa học


Nội dung khóa học này giúp người học nhận dạng và phân biệt: các âm nguyên âm (vowels), phụ âm (consonants) và nhóm phụ âm khác nhau; các mô hình dấu nhấn (stress patterns) ở từ và câu; các hiện tượng biến đổi âm trong văn nói thông thường; các mô hình ngữ điệu (intonation) trong tiếng Anh; các dạng mạnh/yếu của các từ mang chức năng ngữ pháp trong câu (function words); cách phát âm các dạng rút gọn của động từ; và phân biệt được sự khác nhau giữa âm và chính tả (spelling). Người học có thể vận dụng và phối hợp hệ thống nguyên âm, phụ âm và các nhóm phụ âm đã học để phát âm tiếng Anh; có thể vận dụng các mô hình dấu nhấn và ngữ điệu khi nói; có thể vận dụng các mối quan hệ giữa âm và ngữ pháp để phát âm và nói tiếng Anh tự nhiên hơn.

Thời lượng 2 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 2 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Phát âm đúng tiếng Anh

Đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh

Giao tiếp

Vận dụng

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h để hoàn thành

Nguyên âm - Phụ âm

Module này giới thiệu đến người học các nguyên âm và phụ âm được dùng trong Tiếng Anh

2 videos, 1 bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h để hoàn thành

Trọng âm và ngữ điệu

Trong module này, người học sẽ được học cách sử dụng trọng âm và ngữ điệu khi giao tiếp

2 videos, 1 bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Dương Đoàn Hoàng Trúc

Lĩnh vực nghiên cứu: Giảng dạy Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Anh ngữ du lịch

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Ngữ pháp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kỹ năng Nghe - Nói theo chủ đề

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh