Thông tin về khóa học


Khoá học này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ Nghe-Nói-Đọc-Viết cơ bản với các tình huống giao tiếp quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.

- Về kiến thức: Hiểu nghĩa của từ vựng liên quan đến các chủ đề được học; Xác định các mẫu câu giao tiếp cơ bản trong văn nói và văn viết;

- Về kỹ năng: Nghe hiểu các mẫu hội thoại ngắn (trình độ tiền sơ cấp);Nhận diện các kỹ năng nghe ý chính, nghe thông tin chính; Minh hoạ các mẫu hội thoại ngắn (trao đổi thông tin cá nhân, miêu tả đơn giản, nói về gia đình, v.v…); Giải thích những bài đọc ngắn theo dạng bài báo đơn giản, blogs, thông tin hướng dẫn, v.v… (trình độ tiền sơ cấp); Trình bày và sắp xếp các câu thành bài viết đơn giản áp dụng trong các tình huống giao tiếp nhất định (postcards, emails, điền mẫu thông tin cá nhân, v.v…)

- Về thái độ: Người học có ý thức tự học thông qua việc làm bài tập online, và thông qua việc tự tìm hiểu thông tin để làm các bài tập mở rộng trong chương trình; người học có hứng thú thực hành ngôn ngữ.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Ngôn ngữ

Giao tiếp bằng Tiếng Anh

Giao tiếp

Vận dụng

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0.5 giờ học trực tuyến

Giới thiệu khoá học

Module này cung cấp cho người học các thông tin chung về khoá học

Videos, slides

Module
Module 1

5 giờ học trực tuyến

Chủ đề: Xin chào

Module này giới thiệu về chủ đề: Xin chào

Videos, slides, bài tập

Module
Module 2

5 giờ học trực tuyến

Chủ đề: Kỳ nghỉ

Module này giới thiệu về chủ đề: Kỳ nghỉ

Videos, slides, bài tập

Module
Module 3

5 giờ học trực tuyến

Chủ đề: Gia đình và bạn bè

Module này giới thiệu về chủ đề: Gia đình và bạn bè

Videos, slides, bài tập

Gặp gỡ giảng viên

Th.S Võ Hoàng Kim Ngân

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Tiếng anh căn bản 4

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếng anh căn bản 2

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếng anh căn bản 5

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếng anh căn bản 3

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Anh ngữ du lịch

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Ngữ pháp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Luyện phát âm Anh - Mỹ

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kỹ năng Nghe - Nói theo chủ đề

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh