Thông tin về khóa học


Khóa học kế toán tài chính 1 được xây dựng nhằm giới thiệu cho học viên tổng quan về kế toán tài chính, Hệ thống kế toán Việt Nam và các đối tượng kế toán cơ bản thuộc phần tài sản ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán như tiền, tương đương tiền, nợ phải thu và hàng tồn kho tại doanh nghiệp. Trong từng nội dung của khóa học, ngoài các thuật ngữ, nguyên tắc vận dụng và định khoản kế toán, học viên còn được hướng dẫn tổng hợp số liệu để trình bày trên Bảng cân đối kế toán ở các chỉ tiêu liên quan.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Viết báo cáo

Xử lý thông tin

Quản lý thời gian

Kiểm soát

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h học trực tuyến

Khung pháp lý của hệ thống kế toán Việt Nam

Trong module này, người học sẽ được làm quen với thông tin kế toán về việc ra quyết định và các khuôn mẫu lý thuyết kế toán.

2 videos, 2 bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h học trực tuyến

Những vấn đề chung về tiền, nợ phải thu và hàng tồn kho

Module này giới thiệu đến người học khái niệm và các nguyên tắc ghi nhận cũng như đánh giá về tiền, nợ phải thu và hàng tồn kho.

2 videos, 2 bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

TS. Ngô Hoàng Điệp

Lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán tài chính, Kế toán thuế

Đơn vị công tác: Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Những vấn đề về kế toán thuế nhà thầu

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tổ chức kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thuế và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế Toán Quản Trị Căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kiểm toán căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính hành chính sự nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giá thành căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hệ thống thông tin kế toán 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh