Thông tin về khóa học


Thuế Nhà Thầu là loại thuế rất phức tạp nên việc hiểu rõ và áp dụng vào thực tế thường rất khó khăn đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Các nghiệp vụ thanh toán ra nước ngoài thường tiềm ẩn nhiều rủi ro về Thuế Nhà Thầu nước ngoài. Khóa học trang bị những kiến thức cơ bản về kế toán thuế nhà thầu để người học có thể nhận diện, tính toán, ghi nhận và hạch toán được sắc thuế này. Khóa học này còn rèn luyện cho người học những kỹ năng như có khả năng không ngừng học hỏi để phát triển nghề nghiệp kế toán cho bản thân; cập nhật, đọc hiểu và phân tích các quy định liên quan đến thuế nhà thầu.

Thời lượng 3 tuần
Học phí miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 1

3,5h học trực tuyến

Tổng quan về thuế nhà thầu

Module này giới thiệu Tổng quan về thuế nhà thầu

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

3,5h học trực tuyến

Kế toán thuế nhà thầu

Module này giới thiệu đến người học Kế toán thuế nhà thầu

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Quản trị doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tổ chức kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thuế và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế Toán Quản Trị Căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kiểm toán căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính hành chính sự nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giá thành căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế toán tài chính 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hệ thống thông tin kế toán 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh