Thông tin về khóa học


Khóa học giới thiệu về các sắc thuế tại Việt Nam, đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng cho người học về cách tính toán xác định số thuế phải nộp cho từng sắc thuế, trong đó chủ yếu tập trung xác định nghĩa vụ thuế Nhập khẩu, thuế Xuất khẩu và thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Phân tích

Vận dụng

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Videos, slide

Module
Module 1

3h học trực tuyến

Các sắc thuế tại doanh nghiệp ở Việt Nam

Module này giới thiệu đến người học các sắc thuế tại doanh nghiệp ở Việt Nam

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

3h học trực tuyến

Xác định nghĩa vụ thuế

Module này trình bày cách thức tính toán, xác định số thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán tài chính; Kế toán và lập báo cáo thuế

Đơn vị công tác: Khoa Kế toán Kiểm toán - Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Những vấn đề về kế toán thuế nhà thầu

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tổ chức kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế Toán Quản Trị Căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kiểm toán căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính hành chính sự nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giá thành căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế toán tài chính 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hệ thống thông tin kế toán 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh