Thông tin về khóa học


Hệ thống thông tin kế toán 1 là khóa học trang bị cho người học những kiến thức về hệ thống thông tin kế toán và các kỹ năng cơ bản về thực hành kế toán trong điều kiện ứng dụng tin học với các phần mềm bảng tính. Hình thức sổ sách kế toán được sử dụng là hình thức nhật ký chung. Phần mềm bảng tính được sử dụng để giảng dạy là Microsoft Excel. Sau khi hoàn thành khóa học này, người học sẽ phát triển được khả năng suy luận thông qua lý luận trên các hàm bảng tính nhằm phục vụ cho công việc của người làm Kế toán - Kiểm toán.

Thời lượng 4 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 4 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Viết báo cáo

Xử lý thông tin

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 2h học trực tuyến

Tổng quan về Hệ thống thông tin kế toán

Module này giới thiệu đến người học khái niệm về Hệ thống thông tin kế toán và ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác kế toán

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1.5h học trực tuyến

Giới thiệu tổ chức dữ liệu kế toán

Trong Module này, người học sẽ được làm quen với tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính và các hàm quan trọng

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
3

Khoảng 2h học trực tuyến

Lập nhật ký kế toán

Hình thức về Nhật ký chung và cách thức lập nhật ký thu chi tiền sẽ được giới thiệu trong Module này

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

TS. Vũ Quốc Thông

Lĩnh vực nghiên cứu: Cách mạng công nghiệp 4.0, Kế toán nội bộ, Hệ thống ERP

Đơn vị công tác: Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Những vấn đề về kế toán thuế nhà thầu

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tổ chức kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thuế và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế Toán Quản Trị Căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kiểm toán căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính hành chính sự nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giá thành căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế toán tài chính 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh