Thông tin về khóa học


Môn học này giúp khái lược các kiến thức nền tảng về hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Bài giảng hướng dẫn người học tìm hiểu từng cách thức tổ chức hệ thống thông tin bao gồm hệ thống thông tin phân tán và hệ thống thông tin tập trung. Để đạt được mục tiêu phối hợp làm việc giữa các phòng ban cũng như phân tích dữ liệu và trình bày thông tin, các doanh nghiệp cần ứng dụng giải pháp kết nối công nghệ, chính là hệ thống thông tin tích hợp - ERP.

Thời lượng 3 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 Tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Xử lý thông tin

Hoạch định

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 1

Khoảng 1h học trực tuyến

Tổng quan về hệ thống ERP

Module này giới thiệu đến người học khái niệm tổng quan về hệ thống ERP

Videos, Slide, Bài tập

Module
Module 2

Khoảng 1h học trực tuyến

Phân tích dữ liệu và trình bày thông tin

Trong Module này, người học sẽ được làm quen với cách phân tích dữ liệu và trình bày thông tin

Videos, Slide, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

TS. Vũ Quốc Thông

Lĩnh vực nghiên cứu: Cách mạng công nghiệp 4.0, Kế toán nội bộ, Hệ thống ERP

Đơn vị công tác: Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Những vấn đề về kế toán thuế nhà thầu

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tổ chức kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Thuế và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế Toán Quản Trị Căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kiểm toán căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính hành chính sự nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giá thành căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế toán tài chính 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hệ thống thông tin kế toán 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh