Thông tin về khóa học


Khóa học trang bị nền tảng kiến thức cơ bản về kế toán để người học đọc và hiểu được thông tin kế toán, phục vụ cho việc ra các quyết định về quản lý, tài chính...Khóa học này nhằm cung cấp cho những người với vai trò nhà quản lý bắt đầu tìm hiểu về kế toán những kiến thức cơ bản để hiểu bản chất của thông tin kế toán trong một đơn vị kinh doanh.

Thời lượng 2 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 2 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kế toán
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Viết báo cáo

Xử lý thông tin

Đánh giá

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
1

Khoảng 1h để hoàn thành

Kế toán và quy trình kế toán trong doanh nghiệp

Module này giới thiệu đến người học về bản chất kế toán, các yếu tố trong một quy trình kế toán, các nguyên tắc ảnh hưởng đến thông tin kế toán

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Module
2

Khoảng 1h để hoàn thành

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán

Sau khi học xong module này, người học biết được những vấn đề cần quản lý khi ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán

2 Videos, 2 Bài kiểm tra

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Trần Tuyết Thanh

Lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán

Đơn vị công tác: Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Mở TPHCM

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Kế Toán Quản Trị Căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kiểm toán căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính hành chính sự nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hệ thống hoạch định nguồn lực DN

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Giá thành căn bản

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế toán tài chính 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kế toán và doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hệ thống thông tin kế toán 1

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh