Thông tin về khóa học


Khóa học Kinh tế học vĩ mô là khóa học cơ sở nhằm cung cấp các kiến thức tổng thể nền kinh tế quốc gia; Các mục tiêu kinh tế của Quốc gia; Các công cụ như chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ mà Chính phủ sử dụng để điều tiết trong ngắn hạn. Qua đó người học hiểu được thực trạng của nền kinh tế đang ở tình trạng nào? tác động của các chính sách kinh tế đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành, của doanh nghiêp ra sao?

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh tế
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Kinh tế
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Đánh giá

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 1

3,5h học trực tuyến

Các mục tiêu, công cụ và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

Module này giới thiệu đến người học Các mục tiêu, công cụ và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

3,5h học trực tuyến

Các chính sách Kinh tế vĩ mô

Module này giới thiệu đến người học Các chính sách Kinh tế vĩ mô

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

ThS. Lê Văn Phong

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề

course_img2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

\r\n